Theme: Blue and Green Theme: Blue and Green Theme: Red Theme: Green
Background: 1 Background: 2 Background: 3 Background: 4 Background: 5 Background: 6 Background: 7 Background: 8 

Last Update: 14 Aug 2018
Version 8.1.0

 Alamat Pejabat;
Pejabat Daerah Julau
Jalan SMK Julau,
96600 Julau, Sarawak


 Alamat Email;
julaudo@sarawak.gov.my


 No. Telefon;
+6084-734228


 No. Faks;
+6084-734449Pejabat Residen Bahagian Sarikei

Pejabat Residen Bahagian Sarikei
Tingkat 9 & 10, Wisma Jubli Mutiara,
Jalan Bersatu, 96100 Sarikei, Sarawak

+6084-651963 / 654371 / 651104

+6084-659429 / 653204

Pejabat Daerah Meradong

Pejabat Daerah Meradong
Jalan Mahkamah,
96500 Bintangor, Sarawak

+6084-693245

+6084-692578

Pejabat Daerah Sarikei

Pejabat Daerah Sarikei
Tingkat 8, Wisma Jubli Mutiara,
Jalan Bersatu, 96100 Sarikei, Sarawak

+6084-651299 / 656725

+6084-651012

Pejabat Daerah Julau

Pejabat Daerah Julau
Jalan SMK Julau,
96600 Julau, Sarawak

+6084-734228

+6084-734449

Pejabat Daerah Pakan

Pejabat Daerah Pakan
96510 Pakan, Sarikei, Sarawak

+6011-18 444 211

+6011-18 444 200

JAWATANKUASA PEMBANGUNAN PORTAL
PENTADBIRAN BAHAGIAN SARIKEI


JAWATANKUASA PENGURUSAN

PENASIHAT
EN MOHAMAD JUNAIDI BIN MOHIDIN
RESIDEN BAHAGIAN SARIKEI

AHLI-AHLI

1. TN HJ MOHD PORKAN BIN HJ ABG BUDIMAN
    TIMBALAN RESIDEN

2. EN. MOHD SA'AID BIN HJ ATOI
    PEGAWAI DAERAH JULAU

3. EN. CHRISTOPHER RANGGAU UNTING
    PEGAWAI DAERAH SARIKEI

4. EN. HARON BIN MAHIDI
    PEGAWAI DAERAH MERADONG

5. EN. SOFHI BIN JEBAL
    PEGAWAI DAERAH JULAU

6. EN. SEROJI BIN LUDIN
PEGAWAI DAERAH PAKANJAWATANKUASA TEKNIKAL

KETUA PENTADBIR PORTAL

EN. JEFFREY JALONG
EN. MOHAMMAD FIIRDAUD BIN HABARI

AHLI-AHLI

1.  PN. BIDAH LUJAH
PEJABAT DAERAH JULAU

2. CIK NUR YAZMIN
PEJABAT DAERAH SARIKEI

3. EN. DANA UNGKI
    PEJABAT DAERAH PAKAN

4. CIK. CHRISTIE TENGKU
    PEJABAT DAERAH MERADONG

5. CIK NUR KHALIZAH BT AMELAN
    PEJABAT RESIDEN SARIKEI

A) DEFINISI :-

 

“Borang Pendaftaran Nama-Nama Perniagaan” ialah Borang R.20-Pind. 1/86 yang digunakan untuk memohon pendaftaran bagi nama sesuatu perniagaan dan akan disimpan sebagai rekod bagi nama-nama perniagaan yang telah didaftarkan.

 

“Buku Daftar Permohonan” ialah buku daftar untuk merekod permohonan yang diterima berkaitan dengan Nama-Nama Perniagaan.

 

 “Ekstrak Nama-Nama Perniagaan" bermaksud satu cabutan maklumat daripada Borang Nama-Nama Perniagaan R.20-Pind. 1/86 yang mengandungi butir-butir sesebuah syarikat perniagaan.

     

Nama- Nama Perniagaan” bermaksud nama yang didaftarkan bagi sesebuah syarikat perniagaan.

 

 “Ordinan” merujuk kepada Ordinan Nama-Nama Perniagaan (Cap. 64)

 

Pemohon” bermaksud seorang atau sekumpulan orang yang memohon untuk mendaftarkan nama bagi syarikat perniagaannya.

 

“Pendaftar”merujuk kepada Pendaftar Nama-Nama Perniagaan iaitu Pegawai Daerah.

        

Sijil Pendaftaran” bermaksud satu sijil yang dikeluarkan menggunakan Borang R.22-Pind. 1/86 kepada syarikat perniagaan yang mengesahkan bahawa nama bagi syarikat perniagaan berkenaan telah didaftarkan di bawah Ordinan Nama-Nama Perniagaan (Cap. 64).

 

B) SENARAI SEMAK PENDAFTARAN NAMA-NAMA PERNIAGAAN

1. Borang Pendaftaran Nama-Nama Perniagaan (R.20-Pind.1/86)

2. Borang 2 (I.R.D No.8-Pind.1/86)

3. Borang TL (Statistik)

4. Perjanjian Sewa

5. Surat Hakmilik Premis / Surat Kebenaran menggunakan premis

6. Cop Syarikat

7. Salinan Kad Pengenalan

8. Permit atau Kelulusan dari Agensi / Jabatan lain

 

C) KUTIPAN BAYARAN PENDAFTARAN NAMA-NAMA PERNIAGAAN :-

1. RM50 - Sijil Pendaftaran Nama-Nama Perniagaan (R.22-Pind.1/86)

2. RM2 - Extract Of Business Names Registration/Petikan Nama-Nama Perniagaan

3. RM25 - Lesen Perdagangan Borang 1 (I.R.D. No.7-Pind 1/86)


I) CARTA ALIRAN KERJA PENDAFTARAN NAMA-NAMA PERNIAGAAN :-


II) CARTA ALIRAN KERJA EKSTRAK NAMA-NAMA PERNIAGAAN :-

III) CARTA ALIRAN KERJA PINDAAN BUTIR NAMA-NAMA PERNIAGAAN :-


IV) CARTA ALIRAN KERJA PEMBATALAN NAMA-NAMA PERNIAGAAN :-

Pegawai untuk dihubungi:

1) Pejabat Daerah Sarikei
Encik Dennis Omong Tawing/Pn. Tracey Dibah anak Atai, 084-651299

2) Pejabat Daerah Meradong
Puan Durie anak Renggi, 084-691252

3) Pejabat Daerah Julau
Puan Elizabeth anak Bintang, 084-734228

4) Pejabat Daerah Pakan
En. Donny Justine Bang, 01118444211


PIAGAM PELANGGAN PEJABAT RESIDEN BAHAGIAN SARIKEI

KAMI BERJANJI AKAN MEMBERI PERKHIDMATAN YANG MESRA DAN TERBAIK KEPADA SESIAPA SAHAJA YANG MEMERLUKAN PERKHIDMATAN KAMI SEPERTI BERIKUT:

1. Lesen Perkahwinan Khas Bukan Islam diluluskan dalam tempoh satu (1) hari bekerja.

2.  Permit Kutipan Awam dilulus dan dikeluarkan kepada   pemohon dalam tempoh dua (2) hari bekerja.

3.  Keputusan Permohonan Lesen Sabung Ayam dimaklumkan   kepada pemohon dalam tempoh lima (5) hari bekerja.

4. Permohonan Pindah Hak Milik Senapang Patah diputuskan   dalam tempoh lima (5) hari bekerja.

5. Keputusan Lembaga Perumahan A & B dimaklumkan kepada pemohon dalam tempoh tiga (3) hari bekerja setelah Lembaga bermesyuarat.

6. Pembayaran kepada pembekal dilakukan dalam tempoh  empat belas (14) hari bekerja.

7. Penyelarasan bantuan bencana kepad mangsa diuruskan dalam tempoh satu (1) hari setelah berlakunya bencana.

8. Keputusan mengenai tempahan Bilik Mesyuarat / Kenderaan / Rumah Rehat dimaklumkan kepada pemohon dalam tempoh satu (1) hari bekerja.


PIAGAM PELANGGAN PEJABAT - PEJABAT DAERAH DI BAWAH PENTADBIRAN BAHAGIAN SARIKEI

KAMI BERJANJI AKAN MEMBERI PERKHIDMATAN YANG MESRA DAN TERBAIK KEPADA SESIAPA SAHAJA YANG MEMERLUKAN PERKHIDMATAN KAMI SEPERTI BERIKUT:

1. Permohonan Surat Kuasa Mentadbir (Letters of Administration) atau Probet diluluskan dalam tempoh lima (5) hari bekerja.

2. Permohonan Sijil Anak Angkat diluluskan dalam tempoh lima (5) hari bekerja.

3. Permohonan Pindah Milik Senapang Patah dikeluarkan permit dalam tempoh lima (5) hari bekerja selepas diterima daripada Pejabat Residen Bahagian Sarikei.

4. Permohonan Sijil Pendaftaran Nama - Nama Perniagaan (BNR Certificate) diluluskan dalam tempoh lima (5) hari bekerja.

5. Pembatalan Sijil Pendaftaran Nama - Nama Perniagaan (Revocation of BNR Certificate) diluluskan dalam tempoh 90 hari bekerja.

6. Pengeluaran Ekstrak Sijil Pendaftaran Nama - Nama Perniagaan (Ekstrak of BNR Certificate) diluluskan dalam  tempoh satu (1) jam.

7. Pindaan Sijil Pendaftaran Nama - Nama Perniagaan (Amendment of BNR Certificate) diluluskan dalam tempoh dua   (2) hari bekerja.

8. Projek Kecil Luar Bandar (PKLB) dilaksanakan dan disiapkan mengikut garis panduan dan ketetapan  agensi pemula.

9. Keputusan Lembaga Perolehan Bahagian Sarikei dimaklumkan kepada pembekal melalui surat tawaran kerja atau bekalan / perkhidmatan dalam tempoh lima (5) hari bekerja.

10. Pembayaran kepada pembekal dilakukan dalam tempoh 14 hari bekerja.

11. Pengeluaran Permit Membeli Peluru diluluskan dalam  tempoh 30 minit.

12. Pungutan hasil daripada orang awam akan diproses dan dikeluarkan resit penerimaan dalam tempoh 30 minit.

13. Proses permohonan pendaftaran ‘DEEDs’ dilakukan dalam tempoh dua (2) hari bekerja.

14. Keputusan mengenai tempahan Bilik Mesyuarat / Kenderaan / Rumah Rehat dimaklumkan kepada pemohon dalam tempoh satu (1) hari bekerja.

15. Pendaftaran kes - kes Mahkamah Bumiputera dilakukan dalam tempoh satu (1) hari bekerja.

16. Setiap aduan pelanggan diaku terima dalam tempoh satu (1) hari bekerja dan diambil tindakan dalam tempoh lima (5) hari bekerja.