Theme: Blue and Green Theme: Blue and Green Theme: Red Theme: Green
Background: 1 Background: 2 Background: 3 Background: 4 Background: 5 Background: 6 Background: 7 Background: 8 

Last Update: 20 Jun 2018
Version 8.0.4a
Meradong District Office
 

 
Bahagian Sosial

CHRISTIE TENGKU
Penolong Pegawai Tadbir
084-691252
084-692578

District Officer

HAJI MASTAPA BIN HAJI JULAIHI
Pegawai Daerah
084-693261
084-692578

Administration Department

ABANG ABUSEMAN BIN ABANG HASSAN
Pembantu Am Rendah
084-692345
084-692578
AYUNI BINTI YUSOP
Pembantu Tadbir (P/O)
+6084-692578
CHRISTIE TENGKU
Penolong Pegawai Tadbir
084-691252
084-692578
FRANK ANAK LANI
Pegawai Tadbir N41
084-694302
084-692578
HAJI MASTAPA BIN HAJI JULAIHI
Pegawai Daerah
084-693261
084-692578
MARIA ANAK JEMALANG
Latihan Pemerkasaan Keupayaan Siswazah (LPKS)
084-693245
084-692578
MASTIA BINTI JAINI
Penolong Pegawai Tadbir
084-691253
084-692578
PHILIP JIGAT @ MUHD. KHAIRIE
Pembantu Am Rendah
084-692345
084-692578
SAROMI SAPURANI ANAK REMANG
Pembantu Tadbir (Kewangan)
084-691253
084-692578
SIGAT ANAK KASI
Pembantu Am Rendah
084-693245
084-692578
YAACOB BIN HAJI UDIN
Pekerja Rendah Awam
084-693245
084-692578
ZUBAIDAH BINTI USOP
Pembantu Tadbir (P/O)
084-692345
084-692578
ZURIA BINTI RAZALI
Pembantu Rendah Awam
084-693245
084-692578

Finance Department

SAROMI SAPURANI ANAK REMANG
Pembantu Tadbir (Kewangan)
084-691253
084-692578
SUN CHEE LIONG
Pembantu Am Rendah
084-691253
084-692578
AYUNI BINTI YUSOP
Pembantu Tadbir (P/O)
+6084-691253
CHIN SIANG YUN
Pem. Tadbir (Kew) W22
+6084-691253

Development Department
Potential Empowerment Training Graduate

CHRISTINA GELANG AK. RANTAI
Latihan Pemerkasaan Keupayaan Siswazah (LPKS)
084-691253
084-692578
MARIA ANAK JEMALANG
LPKS
084-693245
084-692578
CHRISTINA GELANG AK. RANTAI
LPKS
084-691253
084-692578
DAYANG SITI ROSNI BT ABG ABDUL GAPOR
LPKS
084-693245
084-692578
KARTIKA BT HAJI ADENI
LPKS
084-693245
084-692578

All

HAJI MASTAPA BIN HAJI JULAIHI
Pegawai Daerah
084-693261
084-692578
FRANK ANAK LANI
Pegawai Tadbir N41
084-694302
084-692578
ZUBAIDAH BINTI USOP
Pembantu Tadbir (P/O)
084-692345
084-692578
PHILIP JIGAT @ MUHD. KHAIRIE
Pembantu Am Rendah
084-692345
084-692578
ABANG ABUSEMAN BIN ABANG HASSAN
Pembantu Am Rendah
084-693245
084-692578
YAACOB BIN HAJI UDIN
Pekerja Rendah Awam
084-693245
084-692578
SAROMI SAPURANI ANAK REMANG
Pembantu Tadbir (Kewangan)
084-691253
084-692578
ZURIA BINTI RAZALI
Pekerja Rendah Awam
084-693245
084-692578
MASTIA BINTI JAINI
Penolong Pegawai Tadbir
084-691253
084-692578
MARIA ANAK JEMALANG
Latihan Pemerkasaan Keupayaan Siswazah (LPKS)
084-693245
084-692578
SIGAT ANAK KASI
Pembantu Am Rendah
084-693245
084-692578
SUN CHEE LIONG
Pembantu Am Rendah
084-691253
084-692578